Paieška

GŽI

Garbingesnei žiniasklaidai

Žyma

konkursas

GŽI skelbia TTIP konkursą

Konkursas žurnalistėms/ams, rašančioms/tiems, kalbančioms/tiems ir rodančioms/tiems ekonomikos, verslo, investicijų, žemės ūkio, sveikatos, aplinkos, intelektinės nuosavybės, darbo teisės, demokratijos, skaidrumo, politikos ir pilietinės visuomenės temomis. Straipsnių, garso ir vaizdo įrašų laukiame iki gruodžio 3 d. 00:00. 

Siekdamas paskatinti Lietuvos žurnalistus išsamiau ir įdomiau rašyti apie šiuo metu vykstančias derybas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės tarp ES ir JAV (angl. TTIP) neformalus žurnalistų tinklas Garbingesnės žiniasklaidos iniciatyva (gzi.lt) skelbia žurnalistinių darbų konkursą. Konkurso organizatoriai kviečia rajoninės, regioninės ir nacionalinės žiniasklaidos žurnalistus bei nepriklausomus autorius pasidomėti laisvosios prekybos tema, derybų turiniu, eiga, galimu poveikiu įvairioms visuomenės gyvenimo sritims ir savo darbais prisidėti prie informuotos diskusijos visuomenėje.

Konkurso taisyklės

 1. Konkursą organizuoja Garbingesnės žiniasklaidos iniciatyva (gzi.lt). Konkursą koordinuoja Audra Čepkauskaitė ir Vaida Pilibaitytė.
 2. Norinčius dalyvauti konkurse kviečiame užpildyti dalyvio anketą ir atsiųsti kartu su teikiamu darbu adresu garbingesneiziniaklaidai@gmail.com iki 2015 m. 2016 m. gruodžio 3 d.
 3. Konkurse gali dalyvauti pavieniai Lietuvos žurnalistai ir tinklaraštininkai sulaukę 18 metų ir jų komandos.
 4. Konkursui darbus gali pateikti tik pats autorius arba autorių grupė.
 5. Konkursui galima pateikti vieną ar daugiau darbų, sukurtų 2015-01-01 – 2015 2016-12-01. Straipsnių ir laidų apimtis neribojama.
 6. Asmeniniai konkurso dalyvių duomenys nebus pateikiami trečiosioms šalims.
 7. Konkursui pateikiami darbai turi atitikti paskelbtus vertinimo kriterijus. Laukiame straipsnių, radijo, interneto ir tv laidų. Konkursui negali būti teikiami autorių komentarai, interviu su vienu žmogumi ar esė skelbiama tema.
 8. Kandidatus į vertinimo komisijos narius parenka organizatoriai, atsižvelgdami į jų kompetencijas, profesionalumą, reputaciją ir patirtį. Komisija veikia visuomeniniais pagrindais.
 9. Konkurso koordinatorės negali dalyvauti konkurse. Konkurso rėmėjai negali būti vertinimo komisijos nariai.
 10. Konkurso prizinis fondas sudaromas iš konkursą remiančių žurnalistų ir autorių lėšų.
 11. Pagrindinis prizas – 300 eurų.
 12. Konkurso rezultatai bus paskelbti svetainėje gzi.lt iki 2015 m.2016 m. gruodžio 20 d.

Vertinimo kriterijai

Darbus vertins komisija, sudaryta iš žurnalistikos ir tarptautinės prekybos specialistų. Pagrindiniai vertinimo kriterijai yra šie:

 • Aktualumas, analitiškumas, įvairiapusiškumas ir visuomenės interesas;
 • Informacijos šaltinių patikimumas, pašnekovų kiekis ir įvairių požiūrių reprezentavimas, rėmimasis dokumentais;
 • Atskleidžiamų faktų naujumas ir tikslumas;
 • Gebėjimas atskleisti sudėtingą temą įdomiai, aiškiai ir suprantamai;
 • Atitikimas temai: tarptautinė prekyba (derybos dėl  Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės tarp Europos Sąjungos ir JAV);
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, profesinių bei etikos reikalavimų laikymasis.

Konkurso trukmė

Pradžia: 2015 m. lapkričio 3 d. Pabaiga: 2015 m. 2016 m. gruodžio 3 d.

Konkurso dalyvio anketa

Vardas, pavardė
El. pašto adresas
Telefonas
Pasirinktas darbo temos aspektas (pabraukite):

Rinkos: prekybos muitai, paslaugos, viešieji pirkimai

Bendradarbiavimas reguliavimo srityje:

Techniniai prekybos barjerai
Maisto sauga ir augalų bei galvijų apsaugos priemonės

Sektoriai:

Cheminės medžiagos
Kosmetika
Informacinės technologijos
Pesticidai
Farmacijos prekės
Tekstilė
Automobiliai

Prekybos taisyklės:

Energetika ir žaliavos
Smulkusis verslas
Valstybės ir investuotojų ginčų sprendimai
Konkurencija
Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Vartotojų apsauga

Dirbančiųjų teisės

Demokratija (piliečių dalyvavimas priimant sprendimus)

Aplinkos apsauga

Kita (įrašykite)

Nepamirškite prisegti darbo.

Sveikatos žurnalistikos Eurovizija

Europos Komisija skelbia ketvirtąjį ES Sveikatos apdovanojimo už žurnalistinį darbą konkursą. Premijomis siekiama paskatinti aukštos kokybės žurnalistiką, keliančią visuomenės sveikatos ir pacientų teisių klausimus.

Pagrindiniams apdovanojimams laimėti žurnalistai kviečiami pateikti straipsnius šiomis temomis:

 • viena ar keliomis iš kampanijos „Europa pacientams“ temomis: vaistai, tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos, retos ligos, sveikatos priežiūros darbuotojai, pacientų sauga, organų donorystė ir transplantacija, vėžys, skiepijimas, pagrįstas antibiotikų vartojimas, psichikos sveikata, Alzheimerio liga ir kitos demencijos formos;
 • vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikas senėjimas – atsižvelgiant į 2012 m. Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metus;
 • metimas rūkyti (specialus apdovanojimas).

Savo darbus, skelbtus spaudoje arba internete bet kurioje ES šalyje, žurnalistai konkursui gali pateikti iki 2012 m. liepos 31 d.

Kiekvienoje šalyje bus išrinktas vienas nugalėtojas. Visi išrinktieji bus pakviesti į Briuselyje vyksiančią apdovanojimo ceremoniją, kur bus įteiktos premijos:

 • I premija – 6 000 €
 • II premija – 2 000 €
 • III premija – 1 500 €

Specialusis prizas už straipsnius apie metimą rūkyti –  3 000 €.

Taisyklės čia.

>>> grįžti į pirmąjį puslapį

Create a free website or blog at WordPress.com.

Aukštyn ↑