Paieška

GŽI

Garbingesnei žiniasklaidai

Žyma

gairės

M.Eidukonis: Dešimt Dievo įsakymų taip pat paprasti kaip saulėlydis

Kolega Marijus Širvinskas, naudodamasis 48 – iais kompiuterio klaviatūros mygtukais, neseniai surėdė gražų „kaip saulėlydis“ komentarą apie radijo stoties „Laisvoji banga“ etikos kodeksą. Marijaus minčių tėkmėje priimtas etikos kodeksas pavadintas gražiu, banaliu ir nešildančiu. (Nejučia prisiminiau Henriką Radauską, kuris šilumos patarė ieškoti prie krosnies).

Aš, kaip šios stoties darbuotojas, norėčiau apginti „Laisvąją bangą“.

Kaip supratote, aš sėdžiu apkasuose, kuriuose plazda „Laisvosios bangos“ vėliava, o Marijus (neslėpkime) – ten, kur iškelta „Žinių radijo“ vėliava. Aš – Gedimino prospekte, ketvirtame aukšte, o Marijus – vis dar ant Mėnulio kalno, Spaudos rūmų 16 – ajame. Tačiau starto pozicija dar nenulemia, kas pasieks finišą pirmas.

Savo įžvalgose Marijus pastebi, kad „Laisvosios bangos“ etikos standartų kodeksas telpa vos į vieną puslapį, įskaitant nemažus tarpus tarp pastraipų“. Nejučia iškyla Mozės, stovinčio ant Sinajaus kalno vaizdinys, kai jam Visagalis perduoda Dekalogą. Ir štai Mozė, žvilgtelėjęs į Dievo mokymą, nustebęs atkerta – „Juk čia tik dvi akmeninės plokštės, o tarpai tarp raidžių neleistinai dideli!“. Jeigu Moze būtų Marijus, dabar tikriausiai turėtume atgailauti ne už nusižengimus dešimčiai Dievo įsakymų, o už paklydimus, aprašytus šimtuose tokių molinių plokščių.

Antra įžvalga, kurią pastebi kolega, perskaitęs ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, panašumai su minėtuoju taisyklių sąvadu. Čia vėl gi išryškėja Marijaus radikalus maksimalizmas, kaip ir dėl korektūros klaidų dešimtyje Dievo įsakymų. „Visa, kas nauja yra tiesiog labai pamiršta sena“. Tai nereiškia, kad naujai gimusi „Laisvoji banga“ išsyk galvoja apie pensiją, tačiau vertybės, kurios dulka to paties anksčiau minėto kodekso puslapiuose mums yra svarbios ir mes jas išryškiname, nupūsdami susirinkusį dulkių sluoksnį.

Trečiasis Marijaus pastebėjimas lyg tikras lietuviškas pagyrimas – gerai, bet… yra „bet“.

Reaguodamas į „Laisvosios bangos etikos kodekso“ punktą, kad radijo stotis sieks būti nepriklausoma nuo komercinės informacijos kūrėjų, Marijus užduoda klausimų apie redakcijos ir komercijos skyrių skyrybas, apsisaugojimo nuo besibraunančios į eterį reklamos priemones. Marijau, juk apsisaugojmo priemonę nešiojamės ant pečių – tai protas, mąstymas ar kaip bepavadinsi. Be to kodekso „post scriptum“ pabrėžiama, kad „Laisvoji banga“ pritaria ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksui bei Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai. Ar gi tai ne saugikliai?
Toliau kritiškas Marijaus žvilgsnis užkliuvo už galimybės kritikuojamam asmeniui pateikti atsakymą. Čia kalbama ne apie ką kitą, kaip apie nuomonių pliuralizmą: kalbėti gali budelis ir jo auka ir kaltintojas ir kaltinamasis, ir vagis ir apiplėštasis, o jeigu jie abu drauge susės prie „Laisvosios bangos“ mikrofonų – tai ginče ras tą tikrąjį grynuolį – tiesą.

O jau beuždarant kodekso duris, Marijus užkliūna už slenksčio – „Laisvoji banga“, suvokdama žiniasklaidos galią šiuolaikinėje visuomenėje, įsipareigoja nesinaudoti ir nemanipuliuoti ja savo tikslais“. Ir kaip neretai būna užkliuvus ir susimušus mažąjį pirštelį, pasipila jausmingų ištiktukų lavina, o Marijaus atveju – klaustukų – „ar?kaip?ar?kokia?ar?ar?“ Į kai kuriuos klausimus geriausius atsakymus pateiks laikas, į kitus – „Laisvosios bangos“ eteris – tik klausydamas ir girdėdamas bei suvokdamas, atrasi atsakymą.
P.S. Tai asmeninė autoriaus nuomonė.

2012 11 09

>>>> grįžti į pradžią

M.Širvinskas: Radijo stoties etikos kodeksas – kaip saulėlydis

Radijo stotis „Laisvoji banga“ priėmė savarankišką etikos kodeksą. Tokį kaip saulėlydis – gražų, banalų ir nešildantį. Pati iniciatyva sveikintina, bet įgyvendinta ji mėgėjiškai.

Pirma, visas „Laisvosios bangos“ etikos standartų kodeksas telpa į vieną puslapį, įskaitant nemažus tarpus tarp pastraipų. Dokumento esmę daugiausia sudaro ganėtinai abstraktūs teiginiai, kaip antai imperatyvai laikytis moralės principų ir teisės aktų.

Antra, jame įtraukta nedaug nuostatų, kurių nėra deklaruota Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse.

Tiesa, trys punktai pasirodė aktualūs ir praplečiantys universaliojo žiniasklaidos etikos kodekso raidę.

Štai „Laisvoji banga“ sieks būti nepriklausoma nuo komercinės informacijos kūrėjų. Tai novatoriška nuostata, bet ką ji reiškia? Pats kodekso teksto autorius Audrys Antanaitis interviu sakė, kad „nepardavinėsime laidų ir nedarysime slaptos reklamos laidose. (…) Turime pažymėti, kurios laidos komercinės, kurios – ne“. Ar tai reiškia, kad radijo redakcija bus atskirta nuo reklamos skyriaus? Bet kaip konkrečiai radijas saugosis nuo reklamos eterio pirkėjų, kokie numatyti saugikliai? Kokiomis konkrečiai priemonėmis bus pažymima komercinė laida?

„Laisvoji banga“ žada suteikti eteryje galimybę paneigti informaciją. Kaip tai bus daroma – toje pačioje laidoje ar kitoje? Lieka neaišku, ar čia turima omenyje ir tai, kad dalyvaujant keliems diskusijos dalyviams, vienam iš jų bus suteikta galimybė paneigti faktus jau pačios diskusijos metu? Kiek esu pastebėjęs, diskutuoti ir atremti argumentus ar patikslinti faktus nedraudžiama jokiose radijo laidose jau šiandien, nes tiesioginę replikos teisę kiekvienam pašnekovui suponuoja pats žanras.

„Laisvoji banga“ įsipareigoja, suvokdama „žiniasklaidos galią šiuolaikinėje visuomenėje, nesinaudoti ir nemanipuliuoti ja savo tikslais“. Žavinga pareiga, bet vėlgi – o kaip? Ar radijas atskirs savininką nuo turinio? Kaip veiks subordinacija tarp direktoriaus ir redaktoriaus, ar bus jie nepriklausomi? Kokia yra reporterio ir vedėjo sprendimo laisvė? Ar radijo tarybos pirmininkas galės savarankiškai siūlyti temas žurnalistams, ar dėl jų bus tariamasi kolegialiai?

Galų gale, kodekse nėra nė žodžio apie procedūrą, vidinę vindikaciją etikos pažeidimui išaiškinti ir išspręsti, jeigu tokį užfiksuotų radijo darbuotojas arba klausytojas. Tad radijo stoties „Laisvoji banga“ etikos kodeksas, panašu, tebus mielas teiginių rinkinys, skambių lozungų sąrašėlis – praktiškai beveik netaikomas, nes abstraktus ir laisvai interpretuojamas.

Radijo „Laisvoji banga“ etikos kodeksas

2012 11 05

Marijaus Širvinsko tinklaraštis

Mariaus Eidukonio (“Laisvoji banga“, “Valstiečių laikraštis“, “Grynas.lt“) komentaras (2012 11 09)

>>>>> grįžti į pradžią

D.Ray: Kaip tirti korupciją

Tiriamosios žurnalistikos profesionalams niekas nėra taip, kaip atrodo. Vienas jų, JAV žurnalistas ir mokytojas Don Ray dalinasi patarimais, kaip geriau suprasti korupcijos galią. Reikės liniuotės. D.Ray sako, kad pagrindinis tikslas – surasti matomus nematomos jėgos rezultatus.

1: Žiūrėk iš apačios (bottom up approach)

Korupcijos įrodymai matomi akių lygyje. Čia prasideda greitkelis, nuvesiantis į aukščiausius korupcijos sluoksnius (pavyzdžius skaityk Malawi Observer).

2: Kyšių ir įtakos geometrija

Korupcijoje dalyvauja visada daugiau nei vienas žmogus, visada yra daugiau nei vienas taškas ar viena paprasta linija jungianti du. Kad suprastum kyšių srautą, įtaką ir prievartingumą, reikės braižyti trikampius, trapecijas, penkiakampius ir kitas geometrines figūras, vaizduojančias santykius tarp susijusių šalių.

3: Surask ir saugok pagrindinius šaltinius

Jie vaikštinėja norėdami sutikti ką nors, kam galėtų patikėti savo informaciją. Žurnalistas turi suprasti, kad norėdamas pritraukti šaltinius jis turi sukurti maksimalų pasitikėjimą, aplinką, kuri leistų patikrinti faktus, taip pat jis turi suprasti, ko siekia šaltinis.

4: Nustatyk povandenines sroves

Kuo labiau išvystyti įstatymai ir jų įgyvendinimas, tuo labiau išvystyti kyšių mechanizmai. Retai perduodami tik pinigai. Žurnalistas turi išmokti sekti nekilnojamojo turto, pakėlimo pareigose, protekcijų, privilegijų, papirkimo ir įdarbinimo (netgi tolimų šeimos narių) pėdsakais.

5: Sek popierius

Vieši dokumentai yra pagrindas, bet vien iš jų retai suprasi visą vaizdą. Jie – svarbi pradžia. Jie gali suteikti vos pastebimus signalus, išduodančius kitus dokumentus ar žmones, kurie galėtų pasakyti, ko popieriuose nėra.

6: Kliūtys organizacijos viduje

Visose šalyse žurnalistai susidurs su tam tikru pasipriešinimu savo žiniasklaidos  organizacijoje. Deja, laikraščių ir radijo/televizijos stočių bei portalų savininkai ir vadovai yra arba organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos pasaulio kraštiniai, arba šališki žaidėjai. Šios situacijos reikalauja didelio supratingumo ir atsargaus planavimo.

7: Įrašyk

Labiau nei bet kokia kita žurnalistikos rūšis korupcijos tyrimas reikalauja nepabaigiamo informacijos tikslinimo ir kryžminio patikrinimo iš įvairių šaltinių (crosschecking). Žurnalistai – lengvas taikinys valstybės institucijų darbuotojams ir saugumiečiams, kurie yra linkę pasinaudoti ir manipuliuoti jais arba juos diskredituoti. This is no place for “wishful authentication.“*

8: Veik kartu su patikimais sąjungininkais

Yra nesuskaičiuojama gausybė būdų kaip prisijungti prie jau vykstančių tyrimų ir veikti kartu su grupėmis ar asmenimis, kurie jau yra surinkę vertingos informacijos. Internetas suteikia žurnalistams pasaulinį ekspertų ir galimų sąjungininkų tinklą. Yra ir vietinių organizacijų, kurios jau tiria žmones ir organizacijas, su kuriais susidūrei.

9: Grasinimai ir kerštas

Šis darbas ne kiekvienam. Žurnalistai turi visada prisiminti, kokie pažeidžiami yra jie ir jų šeimų nariai. Būtina žinoti, kaip greitai ir tiesiogiai atsakyti į grasinimus nepasiduodant ir nepuolant slėptis.

10: Padaryk, kad tavo istorija būtų svarbi skaitytojams ir žiūrovams

Žurnalistai yra linkę rašyti apie elitą ir elitui. Istorijos, žinoma, turi taikytis į aukščiausius žaidėjus, tačiau jos turi būti  ir apie nukentėjusiuosius bei įvairiausių lygių bendrininkus. Galų gale, istorijos turi būti apie žmones, jos turi nupiešti matomus korupcijos, tos dažnai nematomos jėgos, rezultatus.

***

Don Ray yra patyręs tiriamosios žurnalistikos profesionalas. Jis dirbo konsultacijų įmonėje IREX ir daugelyje kitų organizacijų, vesdamas mokymus įvairiose šalyse. Visi šie patarimai gali būti perspausdinami, jeigu bus palikta ši pastraipa ir jie liks nemokami. donray@donray.com

Šaltinis – Media Helping Media (MHM)

Daugiau D.Ray tiriamosios žurnalistikos patarimų (anglų k.):

Kaip tirti oficialius dokumentus (niekas nėra taip, kaip atrodo)

Kaip sudaryti dosje (panašu į statybas)

Apie šnabždėtojus

*Jei padėtumėte išversti šitą sakinį, būtų puiku 🙂

>>>>>>>grįžti į pradžią

Gairės susiduriantiems su psichikos sveikatos temomis (+filmas)

“Diagnozės“, siūlymai pasitikrinti psichinę sveikatą – Lietuvoje pasitaikanti politinė retorika, kuria dažniausiai norima pasakyti: „man nepatinka, ką Jūs kalbate, aš nepritariu“.

Cituodami tokius viešų asmenų oponentams adresuotus pasakymus ir gamindami iš jų antraštes, mes stirpiname patyčių ir užgauliojimų įpročius visuomenėje. Rašydami apie nusikaltimus ar nelaimes, neretai “diagnozuojame“ patys („ilgai depresavo“) , leidžiame “diagnozuoti“ nieko bendra su medicina neturintiems žmonėms („kaimynų teigimu psichikos problemų turintis vyriškis“), o pateikdami informaciją apie galimus psichinės sveikatos sutrikimus pirmosiose straipsnio eilutėse sukuriame klaidingą įspūdį, esą liga yra elgesio priežastis.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kas ketvirtas žmogus tam tikru gyvenimo laikotarpiu susiduria su psichikos sveikatos problemomis.

Sąmoningai ar ne, vartodami pasenusius, nerekomenduotinus, netikslius, stigmatizuojančius žodžius, vaizduodami psichikos ligą kaip nuolatinę būseną, nežinodami, kokie įvairūs būna sutrikimai, kuo psichikos liga skiriasi nuo neveiksnumo arba nepakaltinamumo, mes palaikome ir auginame žalingus mitus apie psichinės sveikatos sutrikimus, stipriname netoleranciją bei atskirtį, kartais – pažeidžiame įstatymus, be to,  rašome nuobodžiai įprastai, tipiškai.

Siekdama padėti žurnalistams, susiduriatiems su psichikos sveikatos temomis, nevyriausybinė organizacija „Globali iniciatyva psichiatrijoje“  išleido atmintinę. Ją parengė Neringa Jurčiukonytė.

Atmintinėje aptariama, kuo psichikos sveikatos tema aktuali visuomenei, kaip savo darbuose vaizduoti asmenis, turinčius psichikos sveikatos prolemų, kaip elgtis, kai psichikos problemų turintys asmenys siejami su nusikaltimu, kaip žurnalistų darbą reguliuoja teisė. Pateikiama naudinga statistika ir patarimai, kaip paįvairinti informacinius šaltinius, kaip kalbinti psichikos sveikatos problemų turintį asmenį, kaip teisingai vartoti terminus ir išvengti mitų.

Trumpa atmintinė pravers, kai reikės rašyti greitai, padės rašyti originaliau ir įdomiau, taip pat galbūt padrąsins mus imtis naujų, visuomenei aktualių temų.

Atmintinę rasite čia.

Open Culture svetainėje galite pažiūrėti garsaus britų aktoriaus ir komiko Stephen Fry 2006 m. BBC sukurtą dokumentinę laidą-filmą apie bipolinį afektinį sutrikimą (maniakinę depresiją). Aktorius pasakoja apie savo patirtį ir kalbina kitus šį sutrikimą patiriančius garsius bei negarsius žmones. Filmas apdovanotas prestižiniu Emmy apdovanojimu. Kartu su filmu BBC paskelbė ir informacinį lankstinuką “Viskas, ką Jums reikėtų žinoti apie bipolinį afektinį sutrikimą“, kurį galima rasti čia. 

GŽI info

>>>>>>>grįžti į pradžią

Deguonį prieš rinkimus dozuokime skaidriai

GŽI pakartotinai skelbia Piliečių Santalkos 2008 m. parengtas vertingas rekomendacijas leidėjams ir žurnalistams, rengsiantiems informaciją apie artėjančius Seimo rinkimus. Pasiūlymai pravers norintiems suplanuoti darbą rinkimų kampanijos metu, išvengti profesinių krizių bei kaltinimų ir geriau tarnauti viešajam interesui.

Gerbiamasis žurnaliste ir leidėjau,

Jūsų dėmesiui siūlome Piliečių Santalkos parengtus „10 pasiūlymų žiniasklaidai-2008”. Tai rekomendacijos visuomenės informavimo priemonių savininkams, leidėjams bei redakcijoms, kurios rengs informaciją apie artėjančius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus.

Lietuvos žiniasklaida per 18 nepriklausomybės metų nuėjo savitą pamokų kelią siekdama geriau informuoti Lietuvos piliečius ir skaidriau nušviesti rinkimu kampanijas.

Vieniems tai sekėsi geriau, kitiems sunkiau.

Šiais pasiūlymais žiniasklaidos priemonės yra skatinamos sukurti savo informavimo strategiją rinkimų metui: apsispręsti kokios veiklos turėtų imtis žurnalistai ir kokios vengti arba iš viso atsisakyti, kokie turėtų būti redakcijos prioritetai – kam skirtina daugiau dėmesio, daugiau žmogiškų bei finansinių išteklių, kam mažiau.

Kai kurios redakcijos pačios puikiai susiplanuoja savo strategiją ir gali patarinėti kitoms kaip tai daryti (labai apsidžiaugtumėme, jeigu pasidalintumėte savo patirtimi). Kitos galbūt neturi sąlygų tai daryti arba iki šiol rinkimus traktavo kaip dar vieną užduotį.

Šie pasiūlymai visų pirma skirti tiems, kas duoną valgo iš žurnalistikos. Tačiau taip pat atsižvelgiama į eilinį skaitytoją, klausytoją bei žiūrovą, nes žiniasklaida nėra išimtinai leidėjų ar žurnalistų reikalas. Tai pagrindinis visuomenės informavimo apie save ir savo aplinką šaltinis, tad visuomenė domisi kaip rengiama informacija, su kokiomis problemomis susiduria redakcijos ir kaip jas sprendžia. Atsižvelgiant į šį skaitytoją, vietomis šiame dokumente pateikiama tokia medžiaga, kuri gali būti savaime suprantama įgudusiems plunksnos broliams ir sesėms.

Šie pasiūlymai parengti įgyvendinant Piliečiu Santalkos projektą „Rinkis rimtai“, kurio tikslas yra skatinti piliečius balsuoti Seimo rinkimuose ir patiems įvertinti kandidatus, politinių partijų programas. Plačiau apie projektą rašoma paskutiniame šio dokumento puslapyje.

Iš anksto dėkojame už dėmesį,

Piliečių Santalka

2008 06 25

10 pasiūlymu žiniasklaidai-2008

TURINYS

Kelios pradžios pastabos…………………………………………………………………..04

1. Tapatintis su rinkėjų, o ne kandidatų poreikiais …………………………………06

2. Įsiminti, jog žurnalistas politikui teikia „viešumo deguonį“………………… 08

3. Parengti rinkimų nušvietimo strategiją…………………………………………… 09

4. Viešinti redakcijos planus rinkimams nušviesti………………………………… 11

5. Skelbti tik pažymėtą politinę reklamą …………………………………………….. 12

6. Naudotis politiniu partijų programomis …………………………………………. 13

7. Taikyti aukščiausius profesionalumo standartus ……………………………… 15

8. Apdairiai naudotis visuomenės apklausų duomenimis ……………………… 16

9. Padėti balsuotojams rinkimų išvakarėse ………………………………………… 18

10. Sutelkti darbui visas redakcijos jėgas rinkimų dieną ……. ………………….19

Naudingos svetainės, ruošiantis rinkimams …………………………………………20

Naudinga literatūra …………………………………………………………………………20

Apie Piliečių Santalką …………………………………………………………………………… 22

Patarimus skaitykite čia.

GŽI info

  >>>> grįžti į pirmąjį puslapį

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑